பொதுவான நூல்கள் - அறிவியல் இயக்கம் - அறிவியல்

பி.டி.கத்தாி

Author Name                :    டாக்டா்.எஸ்.கிருஷ்ணசாமி

Publication Name     :   அறிவியல் வெளியீடு

Year of the Edition    :   2010

15.00 Availability: Not In stock

Quick Overview:

பி.டி. கத்தாியை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது இந்நூல் பி.டி. கத்தாியை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ள உதவுகிறது இந்நூல்
    Quantity:
http://www.healthprose.org/